AEO (Authorised Economic Operator, AEO) Godkänd ekonomisk aktör

Med den nya tullkodexen för unionen (UCC) kommer företag med ett AEO-tillstånd att kunna få ytterligare fördelar. Bland annat till effektiva logistikflöden vilket ger en ökad konkurrenskraft.

Ansökan om AEO tillstånd, några fördelar;

  • Stor tullgaranti, som kan minskas med ett AEO-tillstånd.
  • Intresserade av centraliserad klarering och egenkontroll som kommer att införas i slutet av genomförandeperioden för UCC.
  • Intresserade av att öka tullkunskapen och bli bättre på att hantera risker och kunna dra nytta av affärsmöjligheter i samband med internationell handel. Här kan ett AEO-tillstånd också betraktas som en kvalitetsstämpel.

Skulle du vilja ha stöd i din tillståndsansökan eller behov av vägledning?

kontakta oss gärna då 073-3939096