Ansök om Rex för EU-Kanada avtalet

Det nya handelsavtalet Ceta mellan EU och Kanada är färdigförhandlat och kommer att börja tillämpas provisoriskt inom en snar framtid. Det är bra om du som ska exportera ursprungsvaror till Kanada ansöker om att bli en Registrerad exportör (Rex) redan nu. Det är speciellt viktigt att ansöka om du idag inte har tillstånd som godkänd exportör.

Företag som ska exportera ursprungsvaror med ett värde över 6 000 euro från EU till Kanada behöver ansöka om att bli Registrerad exportör (Rex) och få ett Rex-nummer för att kunna upprätta ursprungsdeklarationer. Inga andra ursprungsintyg – som exempelvis EUR.1-certifikatet – kommer att kunna användas.

Företag som ännu inte har blivit Registrerad exportör men som har tillstånd som godkänd exportör kan använda sitt nuvarande tillstånd under en övergångsperiod som sträcker sig över 2017. Så snart ett företag har blivit Registrerad exportör med ett Rex-nummer är det dock detta som ska användas.

Systemet med registrerade exportörer gäller även inom det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländer (GSP).

Ny EU-gemensam tullagstiftning

Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som syftar till att all informationsöverföring mellan företagen och tullmyndigheterna ska ske elektroniskt. För tullmyndigheterna är grunden till förändringsarbetet den nya lagstiftningen kallad unionstullkodex (UCC), som ska börja tillämpas 1 maj 2016. År 2020 beräknas både lagstiftning och IT-system vara på plats fullt ut.

Läs mer här

Förändring ang. tullvärde

Förändringar kommer att ske när det gäller beräkning av tullvärde, bestämmelserna om royalty och licensavgifter samt införselplatsen för varor som transporteras sjövägen. Läs mer här