Exportutbildning

Företagsanpassad
En professionellt skött dokumenthantering underlättar varuflödet mellan säljare och köpare.
Vi utbildar er personal, på plats hos er, som arbetar med – eller skall arbeta med exporthantering.
Utbildningen anpassas efter ert företag med era förutsättningar och ger grundläggande regler för att kunna hantera exportärenden och dokumentkrav. Genomgång av hur en exportanmälan ska fyllas i.

Syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en praktisk handledning för ifyllande och hantering av de exportdokument som exportören vanligtvis själv utfärdar vid export till länder utanför EU, t ex. fakturor/proformafakturor, exportanmälan (Ed-dokument),ursprungsintyg såsom EUR1, ATR.
Efter utbildningen ska deltagaren kunna utforma korrekt ifyllda exportdokument som därmed underlättar leveranserna.

Öppen utbildning
Under utbildningen sker en genomgång av hur de vanligaste exportdokumenten ska fyllas i.
Du lär dig grunderna för vad som är viktigt att tänka på vid export av varor.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver fräscha upp exportkunskaperna och till dig som inte har så stor vana vid hantering av tulldokument.