Frihandelsavtal med Sydkorea träder i kraft 13 december 2015

Frihandelavtal med Sydkorea träder i kraft 13 december 2015

 

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea kommer att träda ikraft den 13:e december 2015 enligt en notis i Official Journal den 25:e november. Större delen av avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 1:a juli 2011.