Ny EU-gemensam tullagstiftning

Inom EU pågår sedan en tid ett förändringsarbete som syftar till att all informationsöverföring mellan företagen och tullmyndigheterna ska ske elektroniskt. För tullmyndigheterna är grunden till förändringsarbetet den nya lagstiftningen kallad unionstullkodex (UCC), som ska börja tillämpas 1 maj 2016. År 2020 beräknas både lagstiftning och IT-system vara på plats fullt ut.

Läs mer här