Revisionsassistans

Skall ert företag ha revisionsbesök från Tullverket, eller har ni haft ett besök och fått påpekanden. Kanske något som behöver dokumenteras eller genomlysas och din tid saknas – kanske med ifrågasatt tulltillägg som följd? Vi kan hjälpa er att reda ut problemen!

  • vi hjälper er med dokumentation
  • vi hjälper er med svaren