Tullfrihet försvinner för vissa varor, påverkar det ditt företag?

Drygt 250 varor förlorar tullfriheten, påverkar det dig?
Läs mer om vilka varor det gäller samt hur du kan gå till väga om detta påverkar dig.