Förändring ang. tullvärde

Förändringar kommer att ske när det gäller beräkning av tullvärde, bestämmelserna om royalty och licensavgifter samt införselplatsen för varor som transporteras sjövägen. Läs mer här