Ursprungscertifikat

För handel med vissa länder i världen kan tullkostnaden bli lägre om ni skickar med ett ursprungscertifikat (EUR1, fakt.dekl, ATR).

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, för att tullförmåner eller införseltillstånd ska medges, ett så kallat Certificate of Origin.

I en del länder är det landets tullmyndighet som kräver ursprungsdokument. Dessa ska vara viserade av Handelskammaren vid införtullningen för att importen över huvud taget ska få äga rum.
Det kan även finnas dokumentkrav i en remburs som innebär att dokumenten måste vara viserade av Handelskammaren. Många gånger räcker det inte att en handelskammare har stämplat och skrivit under dokumenten, utan dessutom måste uppgifterna i dokumentet bestyrkas av en utländsk ambassad eller ett konsulat i Sverige.

Vi ombesörjer din beställning av Certificate of origin