Utbildning varukodsklassificering

Använder ert företag korrekta varukoder?

Vilka avgifter som ska betalas vid import av varor bestäms utifrån varornas varukod. Alla produkter som importeras eller exporteras behöver därför klassificeras med en varukod (HS-nummer) från Tulltaxan och utifrån varukoden kan alla avgifter kopplade till själva importen utläsas. Som importör eller exportör är det ditt ansvar att säkerställa att klassificeringen är korrekt och genom att t.ex. åberopa frihandelsavtal kan det finnas pengar att spara.

Denna kurs riktar sig till dig som exempelvis jobbar med klassificering på företaget eller vill lära dig mer om hur du går tillväga för att bestämma korrekt varukod.