Pernilla

Nya krav på järn- och stålprodukter

Från och med 30 september är det förbjudet att importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetats i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål. Det är krav på att du behöver kunna styrka detta med dokumentation. Läs mer via länken: klicka här

Livsmedelsverket höjer avgifterna

Från 1 januari 2022 höjde Livsmedelsverket sina gränskontrollavgifter vilket innebar en förändring för er som importerar livsmedel. Förändringen inkluderar en rad olika punkter så som gränskontrollavgift för icke-animaliska livsmedel som höjs från 550 kr till 850 kr/sändning. Förändringar som även skett är följande; För gränskontroll av icke-animaliska livsmedel från 1100 kr till 1300 kr. För …

Livsmedelsverket höjer avgifterna Läs mer »

Se över ditt referensbelopp för ditt betalningsanstånd!

Om referensbeloppet för företagets garanti inte räcker till kommer era importdeklarationer att stoppas. Se därför till att referensbeloppet täcker tullavgifter och eventuella andra skatter och avgifter. Vi som tullombud kan hjälpa er och ställa oss som betalningsansvariga för deklarationen. https://www.tullverket.se/sv/foretag/garanti/omgarantininteracker.4.1595e959179a7cfd5c73ed.html

Importdeklarationer kan stoppas

Om den garanti ni ställt inte räcker löper ni risk för att era importdeklarationer ska stoppas. Läs mer om ärendet via länken. https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/importdeklarationerkanstoppasomdengarantinistalltinteracker.5.422c8052175b1d827691e6d.html

Brexit – 5 viktiga punkter att tänka på?

Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU. Det innebär att tullkodexen kommer att tillämpas i handeln med Storbritannien och det kommer därmed att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export. Tillstånd som utfärdats i Storbritannien upphör att vara giltiga i EU med …

Brexit – 5 viktiga punkter att tänka på? Läs mer »

Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid

EU-kommissionen har nu beslutat att befrielse från tull och moms ska gälla under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Den 3 april 2020 beslutade EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som …

Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid Läs mer »