Pernilla

Livsmedelsverket höjer avgifterna

Från 1 januari 2022 höjde Livsmedelsverket sina gränskontrollavgifter vilket innebar en förändring för er som importerar livsmedel. Förändringen inkluderar en rad olika punkter så som gränskontrollavgift för icke-animaliska livsmedel som höjs från 550 kr till 850 kr/sändning. Förändringar som även skett är följande; För gränskontroll av icke-animaliska livsmedel från 1100 kr till 1300 kr. För …

Livsmedelsverket höjer avgifterna Läs mer »

Se över ditt referensbelopp för ditt betalningsanstånd!

Om referensbeloppet för företagets garanti inte räcker till kommer era importdeklarationer att stoppas. Se därför till att referensbeloppet täcker tullavgifter och eventuella andra skatter och avgifter. Vi som tullombud kan hjälpa er och ställa oss som betalningsansvariga för deklarationen. https://www.tullverket.se/sv/foretag/garanti/omgarantininteracker.4.1595e959179a7cfd5c73ed.html

Ansök digitalt om att bli registrerad exportör

Vill du ansöka om att bli registrerad exportör? Från den 15 juni gör du det digitalt via en EU-portal som du loggar in i via Tullverkets e-tjänster. Vad är en registrerad exportör? Registrerad exportör (Rex) används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Rex används bland annat i flera av de senaste frihandelsavtalen, till …

Ansök digitalt om att bli registrerad exportör Läs mer »

Brexit – 5 viktiga punkter att tänka på?

Avtalet innebär i tullhänseende att Storbritannien kommer att behandlas som ett land utanför EU. Det innebär att tullkodexen kommer att tillämpas i handeln med Storbritannien och det kommer därmed att ställas krav på tullformaliteter som exempelvis att lämna tulldeklarationer vid import och export. Tillstånd som utfärdats i Storbritannien upphör att vara giltiga i EU med …

Brexit – 5 viktiga punkter att tänka på? Läs mer »

Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid

EU-kommissionen har nu beslutat att befrielse från tull och moms ska gälla under en begränsad tid för vissa varor som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Den 3 april 2020 beslutade EU-kommissionen om befrielse från tull och moms vid import av skyddsutrustning och annan medicinsk utrustning som …

Befrielsen från tull och moms vid import av vissa varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid Läs mer »

Inspirerande kurs i exporthantering

Plats: Skåne, Ystad Datum: 2020/03/18 | 09.00-15.00 Kursen fokuserar på praktisk handledning i ifyllande och hantering av de exportdokument som exportören utfärdar till länder utanför EU. Efter utbildningen ska deltagaren vara väl insatt i de krav som gäller vid utfärdandet av olika exportdokument och kunna utforma korrekt ifyllda exportdokument. Allt för att underlätta leveransen och …

Inspirerande kurs i exporthantering Läs mer »