Ny beräkningsmetod för växtskyddsavgift och kvalitetskontrollavgift vid årsskiftet

Från och med den 1 januari 2023 beräknas växtskyddsavgiften och kvalitetskontrollavgiften på ett nytt sätt. Den nya beräkningsmetoden innebär att nio olika fasta avgiftsnivåer införs. Vilken avgift du ska betala avgörs av varornas vikt, antalet sundhetscertifikat och vilken kontrollfrekvens som gäller för de varor som du importerar.