Se över ditt referensbelopp för ditt betalningsanstånd!

Om referensbeloppet för företagets garanti inte räcker till kommer era importdeklarationer att stoppas. Se därför till att referensbeloppet täcker tullavgifter och eventuella andra skatter och avgifter.

Vi som tullombud kan hjälpa er och ställa oss som betalningsansvariga för deklarationen.

https://www.tullverket.se/sv/foretag/garanti/omgarantininteracker.4.1595e959179a7cfd5c73ed.html